یکشنبه, 07 آذر 0
محمد رضا 11 ماه پیش

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان

#فولاد
۱- فولاد مبارکه را در دو بخش بررسی می کنیم خود شرکت و بخش سرمایه گذاریها. فولاد مبارکه در شرکت اصلی ظرفیت ۸۸۰۰ هزار تن تختال ، ۶۷۵۰ هزار تن ورق گرم ، ۱۷۰۰ هزار تن ورق سرد و حدود ۳۱۰ هزار تن ورقهای رنگی(گالوانیزه و قلع اندود و ورق رنگی)  را دارا می باشد 

۲- در بخش سرمایه گذاریها پورتفوی بورسی و غیر بورسی بسیار قوی دارد. در پورتفوی بورسی مالک ۴۲.۱۷ درصد از ومعادن به ارزش۳۵ هزار ميليارد تومان، ١٠ درصد كگل به ارزش۱۴ هزار ميليارد تومان ۱۰.۴ درصد از كچاد به ارزش ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان ۹۵.۷ درصد از فولاد هرمزگان به ارزش ۳۶.۶ هزار میلیارد تومان ۵۲.۶ درصد از فجر به ارزش ۲.۹ هزار ميليارد تومان ۳۹.۳۳ درصد از وتوكا به ارزش ۲ هزار ميليارد تومان است. 
یعنی در مجموع جمع پورتفوي بورسي فولاد ميشه ۱۰۲ هزار ميليارد تومان
 
۳-در پورتفوی غیر بورسی شرکت بالغ بر ۲۰ شرکت وجود دارد که شرکتهای معدنی سنگان، فولاد سفید دشت، ورق فولادی چهار محال بختیاری از اهمیت زیادی برخوردار هستند و ارزش براوردی همین سه شرکت در حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است. 

۴- در مجموع بخش سرمایه گذاری فولاد بيش از ۱۶۵ هزار ميليارد تومان براورد ميشود بهای تمام شده این سرمایه گذاریها حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
ارزش بازار فولاد مبارکه در حال حاضر حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است. اگر بخش سرمایه گذاری ها را از دل ارزش بازار شرکت بیرون بکشیم ، با توجه به در واقع بازار،  شرکت اصلی فولاد مبارکه با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن انواع ورق را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ارزش گذاشته است!!!

۵- فولاد در شش ماهه اول حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود بدست اورد،یعنی ۴۸ تومان برای هر سهم. دقت کنیم که نرخ ورق در شش ماهه اول حدود ۶.۴ میلیون تومان بود. و امروز در بورس کالا نرخ ورق بیش از ۱۶ میلیون تومان معامله شد!!! در گزارش شش ماهه سود سرمایه گذاریها نیست و هنوز گزارش تلفیق روانه کدال نشده

۶- همانطور که گفته شد نرخ فروش ورق در شش ماهه اول حدود ۶.۴ میلیون تومان بود در حالیکه در همین دوره نرخ شمش فخوز که مبنای تعیین مواد اولیه شرکتهای فولادی است در حدود ۶ میلیون تومان بود. در واقع در شش ماهه اول کمترین فاصله ورق گرم با شمش را شاهد بودیم ولی در حال حاضر فاصله ورق گرم و شمش در اوج خود قرار دارد. ورق گرم بیش از ۱۶ میلیون تومان و شمش حدود ۱۰ میلیون تومان. در واقع بهترین دوران حاشیه سود را در مبارکه شاهد هستیم که در گزارشات اتی خود را با جهش سوداوری نشان خواهد داد

۷- فولاد مبارکه حدود ۷.۵ میلیون تن ورق تولید می کند اگر متوسط قیمت همه محصولات مبارکه از گالوانیزه ۲۲ میلیون تومانی تا ورق ۱۶ و تختال ۱۱ میلیون تومانی را ۱۶ میلیون تومان فرض کنیم فروش شرکت در یک سال کامل حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود. همانطور که گفتیم اگر بخش سرمایه گذاری را از دل فولاد بیرون بکشیم ارزش ان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد یعنی p/s شرکت اصلی حدود ۱.۳ است. اگر هم تلفیق نگاه کنیم و کل شرکت را در نظر بگیریم باز هم عدد جذابی خواهد شد.

۸- با نرخهای فعلی و حتی همان حاشیه سود شش ماهه اول که خیلی جذاب نبود فولاد در یک سال کامل با در نظر گرفتن سود سرمایه گذاریها بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان سود خواهد داشت. یعنی پی بر ای شرکت حدود ۴.۵ است
۹- جمع حقوق صاحبان سهام شرکت حدود ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان است حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان از سال گذشته سود انباشته در شرکت است که به زودی به سرمایه منتقل خواهد شد و شرکت یک افزایش سرمایه از محل انباشته در پیش خواهد داشت

۱۰- همانطور که گفته شد شرکت در بهترین وضعیت حاشیه سود خود قرار دارد که البته این موضوع در اینده تعدیل خواهد شد هم از محل افزایش حاملهای انرژی و هم از محل افزایش قیمت سنگ اهن و... البته در بخش افزایش قیمت سنگ اهن و مواد اولیه کمترین اسیب را خواهد دید و با توجه به مالکیت در شرکتهای سنگ اهنی فقط جابجایی سود از شرکت اصلی به زیرمجموعه ها خواهد بود